Deklaracja ochrony danych


Zakres obowiązywania

Niniejsza deklaracja ochrony danych informuje użytkownika o rodzaju, zakresie oraz celu zbierania i przetwarzania danych osobowych przez odpowiedzialnego za to usługodawcę

GastroHero

GastroHero GmbH
Robert-Bosch-Straße 2
59439 Dortmund - Holzwickede 
Deutschland

Telefon: 0231 / 177 26 30 
Fax: 0231 / 177 26 390
Web: www.gastro-hero.de
E-Mail: infonospamplease@nospampleasegastro-hero.pl

na niniejszej stronie internetowej (w dalszej części zwanej „Ofertą”).

Prawne podstawy ochrony danych znajdują się w niemieckiej federalnej Ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Ustawie o mediach elektronicznych.


Dane dostępowe/ pliki dziennika serwera

Usługodawca (lub jego dostawca internetowy) zbiera dane o każdym dostępie do oferty (tak zwane pliki dziennika serwera). Do danych dostępowych należą:

Nazwa wywołanej strony internetowej, plik, data i godzina wywołania, przetransferowana ilość danych, komunikat o skutecznym wywołaniu, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, Referrer URL (strona odwiedzona poprzednio), adres IP oraz zapytujący provider.

Usługodawca używa danych protokołu tylko do analiz statystycznych na potrzeby działania, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo późniejszego sprawdzania danych protokołu, jeżeli wskutek konkretnych okoliczności zajdzie uzasadnione podejrzenie korzystania niezgodnego z prawem.


Postępowanie z danymi osobowymi

Dane osobowe to informacje, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę, a więc dane pozwalające na śledzenie danej osoby. Należą do nich nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Do danych osobowych zaliczają się jednak również dane dot. upodobań, hobby, członkostwa lub dane pozwalające ustalić, jakie strony internetowe przeglądała dana osoba.

Zebrane od Państwa dane przetwarzamy celem wykonania i realizacji zamówienia. Po rejestracji do newslettera przetwarzamy Państwa adres e-mailowy do własnych celów reklamowych, do momentu wyrejestrowania się z newslettera. Wyrejestrowanie jest możliwe w każdej chwili.


Nawiązanie kontaktu

Przy nawiązaniu kontaktu z usługodawcą (na przykład poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) dane użytkownika zapisuje się celem przetwarzania zapytania lub na wypadek powstania kolejnych pytań.


Newsletter

Poprzez newsletter przekazujemy informacje o nas i o naszej ofercie.

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać newsletter, potrzebujemy aktualnego adresu e-mailowego oraz informacji, które pozwolą nam sprawdzić, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mailowego lub czy jego właściciel zgadza się na otrzymywanie newslettera. Nie zbieramy innych danych. Dane te są przetwarzane wyłącznie na potrzeby wysyłki newslettera i nie są przekazywane osobom trzecim.

Zgodę na zapisanie adresu e-mailowego oraz korzystanie z niego podczas wysyłki newslettera można w każdej chwili cofnąć. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez link w samych newsletterach, po zalogowaniu do profilu lub poprzez przesłanie informacji jedną z wyżej wskazanych możliwości kontaktu.


Wykorzystywane usługi i treści firm/osób trzecich

Może się zdarzyć, że w niniejszej ofercie online wykorzystane będą treści firm/osób trzecich, jak na przykład wideo z YouTube, mapy z Google Maps, strumienie RSS lub grafiki z innych stron internetowych. Zakłada to zawsze, że usługodawcy tych treści (w dalszej części zwani „Usługodawcami trzecimi”) korzystają z adresu IP użytkowników, Ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest tym samym niezbędny do prezentacji tych treści. Staramy się wykorzystywać tylko treści, które są dostarczane przez usługodawców przetwarzająch adres IP jedynie na potrzeby wysłania treści. Jednakże nie mamy żadnego wpływu na to, jeżeli usługodawca trzeci zapisze adres IP, np. do celów statystycznych. Jeżeli fakt taki jest nam znany, informujemy o tym użytkowników.


Badanie wiarygodności i wypłacalności

Jeżeli rozpoczynamy wykonywanie świadczenia bez przedpłaty, np. w przypadku zakupu na rachunek, to w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zasięgamy informacji o wiarygodności i wypłacalności na bazie metod matematyczno-statystycznych w arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. W tym celu przekazujemy dane osobowe wymagane do badania wiarygodności i wypłacalności do arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden i przetwarzamy otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie nieotrzymania płatności celem rozważnego zadecydowania o podjęciu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego.

Informacja o wiarygodności i wypłacalności może zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości score), które obliczane są na podstawie naukowych, uznanych metod matematyczno-statystycznych i przy obliczaniu których przetwarza się również dane adresowe. Przy tym uwzględnia się ochronę Państwa interesów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


Cookies

Cookies to małe pliki, które umożliwiają zapisanie na urządzeniu dostępowym użytkowników (PC, smartfon itp.) specyficznych informacji odnoszących się do urządzenia. Służą one po pierwsze ułatwieniu obsługi stron internetowych i tym samym użytkownikom (np. zapisywanie danych logowania.) Po drugie służą one do zbierania danych statystycznych o korzystaniu ze stron internetowych, aby móc wykorzystać wyniki analizy takich danych do ulepszenia oferty. Użytkownicy mogą mieć wpływ na używanie cookies. Większość przeglądarek dysponuje opcją, dzięki której można ograniczyć zapisywanie cookies lub całkowicie je zablokować. Jednakże zwracamy uwagę na to, że bez cookies korzystanie, a zwłaszcza komfort korzystania będą ograniczone.

Wieloma ciasteczkami reklam online różnych firm można administrować poprzez amerykańską stronę http://www.aboutads.info/choices/ lub stronę UE http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.


Funkcja rejestracji

Dane wprowadzone w ramach rejestracji przetwarza się na potrzeby korzystania z oferty. Użytkownicy mogą być powiadamiani przez e-mail o sprawach istotnych dla oferty lub rejestracji, takich jak zmiany zakresu oferty lub warunki techniczne. Zebrane dane są widoczne w masce wprowadzania w ramach rejestracji.


Google Analytics

Niniejsza oferta korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są zapisywane na komputerach użytkowników i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Informacje wygenerowane przez cookie o korzystaniu z tej strony internetowej przez użytkowników są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na niniejszej stronie internetowej, adres IP użytkowników Google znajdujących się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie uprzednio skrócony. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam zapisany. Na niniejszej stronie internetowej anonimizacja IP jest aktywna. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej Google będzie przetwarzać te informacje, aby analizować korzystanie ze strony internetowej przez użytkowników, zestawiać raporty o aktywnościach na stronie internetowej oraz świadczyć względem właściciela strony internetowej dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz z korzystaniem z internetu.

Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą ograniczyć zapisywanie cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Niniejsza oferta zwraca jednakże uwagę na to, że w takim wypadku istnieje możliwość, że użytkownicy nie będą mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Użytkownicy mogą ponadto ograniczyć zapisywanie danych wygenerowanych przez cookie i odnoszących się do korzystania przez nich ze strony internetowej (wraz z ich adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, ściągając i instalując plugin do przeglądarki dostępny pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Kod śledzący Google Analytics zaimplementowany na niniejszej stronie internetowej obsługuje reklamę wyświetlaną na ekranie. W ramach Google Analytics dla reklamy wyświetlanej na ekranie aktywowano na tej stronie internetowej remarketing. Reklamy GastroHero wyświetlane są na stronach internetowych przez usługodawców trzecich, włącznie z Google. GastroHero i usługodawcy trzeci, włącznie z Google, używają cookies. Powiązane stosowanie cookies pierwszego usługodawcy (np. cookies Google Analytics) oraz cookies usługodawców trzecich (np. DoubleClick Cookies) pozwala na celowe ukierunkowanie, optymalizowanie i włączanie reklamy na podstawie wcześniejszych wizyt na tej stronie internetowej. Poprzez managera ustawień reklamy można dezaktywować Google Analytics dla reklamy wyświetlanej na ekranie i dostosować reklamy w sieci Google Display.

Na niniejszej stronie internetowej stosuje się poniższe funkcje Google:

  • Remarketing
  • Kategorie zainteresowań
  • Podobne grupy docelowe
  • Inne rodzaje reklamy odnoszącej się do zainteresowań
  • Raporty dot. impresji w sieci Google Display, pozostałe korzystanie z usług reklamowych oraz interakcje z tymi impresjami reklamowymi oraz usługami reklamowymi oraz jak są one powiązane z odwiedzinami naszych stron internetowych
  • Raporty Google Analytics dot. usług według cech demograficznych i zainteresowań

Stosujemy te funkcje Google Adwords, aby ponownie zwrócić uwagę osób odwiedzających tę stronę internetową na strony internetowe usługodawców trzecich lub użytkowników internetu z charakterystycznymi profilami zainteresowań, które bazują na korzystaniu przez nich z internetu. Nie zbieramy żadnych informacji osobowych za pomocą naszych cookies, list remarketingowych oraz innych anonimowych ID.Używanie Facebook Social Plugins

Niniejsza oferta używa Social Plugins („wtyczki”) sieci społecznościowej facebook.com, administrowanej przez spółkę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki można rozpoznać po jednym z logotypów serwisu Facebook (białe „f” na niebieskim kafelku lub znak „uniesionego kciuka”) lub są one oznaczone dodatkowym tekstem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd Facebook Social Plugins można zobaczyć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jeżeli użytkownik wywoła stronę internetową niniejszej oferty zawierającą ww. wtyczkę, to przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Treść wtyczki jest przesyłana przez serwis Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a z niej integrowana ze stroną internetową. Z tego względu usługodawca nie ma wpływu na zakres danych, które Facebook zbiera za pomocą wtyczki i dlatego informuje użytkowników o stanie swojej wiedzy:

Wskutek włączenia wtyczki Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę oferty. Jeżeli użytkownik jest zalogowany do serwisu Facebook, to Facebook może przyporządkować wizytę do konta Facebook. Jeżeli użytkownik zareaguje na plugin, na przykład naciśnie przycisk „Lubię to” lub coś skomentuje, to odpowiednia informacja zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do Facebooka i tam zapisana. Nawet jeżeli użytkownik nie posiada konta w serwisie Facebook, nadal istnieje możliwość, że Facebook dowie się o jego adresie IP i go zapisze. Facebook twierdzi, wPolsce, że zapisywane są wyłącznie anonimizowane adresy IP.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i korzystanie z danych przez Facebook oraz związane z tym prawa i możliwości ustawień celem ochrony sfery prywatnej użytkowników znajdują się we wskazówkach serwisu Facebook dot. ochrony danych: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeżeli użytkownik posiada konto w serwisie Facebook, ale nie chciałby, aby Facebook zbierał o nim dane poprzez tę ofertę i łączył z jego danymi zapisanymi na Facebooku, musi przed wizytą na tej stronie wylogować się z serwisu Facebook.

Możliwe jest również zablokowanie wtyczek Facebook-Social-Plugins za pomocą Add-ons (dodatków) do przeglądarki, na przykład „Facebook Blocker”.


Przycisk +1 Google+

Niniejsza oferta używa przycisku „+1″ sieci społecznościowej Google Plus, administrowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Przycisk można rozpoznać po znaku „+1” na białym lub kolorowym tle.

Jeżeli użytkownik wywoła stronę internetową niniejszej oferty zawierajacą taki przycisk, to przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Treść przycisku „+1” przesyłana jest przez Google bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stronę internetową. Z tego względu usługodawca nie ma wpływu na zakres danych, które Google zbiera za pomocą tego przycisku. Google oznajmia, że bez kliknięcia na przycisk nie są zbierane żadne dane osobowe. Tylko w przypadku zalogowanych użytkowników dane takie, między innymi adres IP, są zbierane i przetwarzane.

Wylogowanie z Google+ zapobiega przyporządkowaniu danych do profilu Google+

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i korzystanie z danych przez Google oraz związane z tym prawa i możliwości ustawień celem ochrony sfery prywatnej użytkowników znajdują się we wskazówkach Google dot. ochrony danych dot. przycisku „+1”: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html oraz FAQ: http://www.google.com/intl/de/+1/button/.


Powtórzenie deklaracji zgody

Udzielili nam Państwo wyraźnej, poniższej zgody, a my ją/je zaprotokołowaliśmy. Zgodnie z Ustawą o mediach elektronicznych jesteśmy zobowiązani do zachowania treści zgody celem przywołania jej w dowolnej chwili. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Zezwolenie na reklamę e-mailową
Otrzymanie newslettera: Tak (newsletter będzie przesyłany co miesiąc, zawiera on cenne wskazówki i nowości gastronomiczne oraz aktualne oferty specjalne. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera.)


Odwołanie, zmiana, poprawki i aktualizacje

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania na swój wniosek informacji o jego zapisanych danych osobowych. Użytkownik ma oprócz tego prawo do poprawiania niewłaściwych danych, blokowania i usuwania swoich danych osobowych, o ile nie stoi temu na przeszkodzie ustawowy obowiązek przechowywania danych.

Odsyłacz: Wzór ochrony danych adwokata Thomasa Schwenke - I LAW it, Deklaracja ochrony danych eRecht24, Facebook-Disclaimer z eRecht24, Deklaracja ochrony danych dla Google Analytics, Deklaracja ochrony danych Google +1